Fiberscan rapport opgeleverd | Glasnet Alphen Fiberscan rapport opgeleverd | Glasnet Alphen

Fiberscan rapport opgeleverd

| Geen reacties

In september en october 2015 is in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn een FttO haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De lokale ondernemersvereniging VOA drong hier bij de wethouder op aan vanwege het feit dat glasvezel slechts beperkt beschikbaar is en alleen tegen hoge eenmalige danwel maandelijkse kosten. Hiermee is het voor kleine(re) en/of startende bedrijven vaak niet mogelijk om over deze basis faciliteit te beschikken. Ook in de sierteelt ondernemingen van Boskoop is afgelopen jaren de vraag naar bandbreedte sterk toegenomen. Straalverbindingen blijken vaak vrij duur en niet altijd te volstaan. Met de aanleg van een 100% open en geheel stratendekkend glasvezelnetwerk op alle bedrijventerreinen in de gemeente Alphen aan den Rijn zal bovendien het vestigingsklimaat naar verwachting een forse impuls krijgen. Eind november zijn de resultaten gepresenteerd aan het gemeentebestuur.